Bidrag

Ekonomiskt stöd till föreningslivet i Gagnef kommun

Följande bidrag finns att söka för föreningar:

Målsättning med bidragsgivning till föreningar inom fritid och idrott

  • Att främja föreningslivets mångfald och utveckling.
  • Att främja folkhälsan och skapa en god boendemiljö.
  • Att skapa positiva fritidsmiljöer för kommunens barn- och ungdomar.
  • Att stödja föreningarna att de utgör en grundpelare i såväl verksamhet som drift av anläggningar.

Allmänna villkor för föreningsbidrag

  • Bidrag kan ges till ideell förening som bedriver allmännyttig, ideell verksamhet, arbetar efter demokratiska principer och är öppen för alla. 
  • Bidrag kan ej sökas av privatpersoner. 
  • Föreningen ska ha sitt säte i Gagnefs kommun, vara registrerad i kommunens föreningsregister och ha lämnat sina stadgar till Kultur- och fritidsnämnden. 
  • Komplett ansökning på särskild blankett skall vara Kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda senast angivet datum för att ansökan ska behandlas. Observera respektive bidrags sista ansökningsdag.  
  • Beslut om samtliga bidrag beslutas av kultur- och fritidsnämnden eller genom delegation beroende på beloppets storlek. Beslut om personalkostnadsbidrag beslutas dock alltid av kultur- och fritidsnämnden. 

Kontakt

Chef kultur- och fritidsförvaltningen

Eva Rydén
0241-152 08
eva.ryden@gagnef.se