Landshövding Helena Höij på besök i Gagnefs kommun

Tre personer sitter vid ett bord inomhus

Under fredagen den 28 april besöktes Gagnefs kommun av landshövding Helena Höij och länsråd Camilla Fagerberg Littorin. Under besöket fick våra gäster bland annat ta del av information om kommunens näringsliv, framtida byggplaner, skolan och föreningsliv.

Besöket startade med en gemensam lunch på Gagnefs golfrestaurang. Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Jarl inledde besöket med att berätta om kommunens intresseföreningar och det starka engagemang som finns i kommunen. Kommunens näringsliv var en annan punkt och vår landshövding fick bland annat ta del av information från de företagsbesök som kommunen genomför.

Under eftermiddagen fanns kommunens översiktsplan, skolan och näringslivsutveckling på agendan.

Marcus Bröddén Blomqvist, avdelningschef för samhällsbyggnadsavdelningen berättade om kommunens översiktsplan och de byggbara tomter kommunen har att erbjuda. Att attrahera nya medborgare till kommunen förutsätter att det finns bostäder att erbjuda men också ett bra och tidigt samarbete med länsstyrelsen. Vilket även fick medhåll av landshövdingen och parallella och tidiga samråd mellan länsstyrelsen och kommunen framfördes som en del i detta arbete.

Fyra personer sitter vid ett bord och samtalar

Kultur och musik, kommunens starka föreningsliv och kommunens skolprojekt för att förbättra lärmiljö och attraktiv arbetsmiljö var punkter som kommunens skolchef Håkan Elfving lyfte. Gagnefs kommun är barnrik med många grundskoleelever men liksom andra kommuner finns en oro kring rekrytering av behöriga lärare. Idag har kommunen en hög behörighetsgrad bland lärarna men ser bland annat en utmaning i att Högskolan Dalarna förlorat behörighet att utbilda förskollärare.

Sist på dagens agenda fanns kommunens näringsliv och näringslivsutvecklare Andreas Nordkvist som berättade att kommunen klättrat stort i Svenskt näringsliv senaste rankinglista. Kommunens näringslivsstruktur domineras av små och medelstora företag men också ett fåtal stora aktörer.

Under besöket medverkade Fredrik Jarl (C), kommunstyrelsens ordförande, Jan Wiklund (M), ordförande barn- och utbildningsnämnden och Eva-Lotta Törnblom (S), ordförande socialnämnden samt Tommy Sandberg, kommunchef, Marcus Bröddén Blomqvist, avdelningschef för samhällsbyggnadsavdelningen, Håkan Elfving, skolchef, Katharina Mansfeld, avdelningschef för ledning och administration och Andreas Nordkvist, näringslivsutvecklare.

Besöket var ett av flera som genomförs runt om i dalakommunerna för vår relativt nytillträdda landshövding.