Med anledning av onsdagens bussincident

Under tisdagen den 28 mars 2023 fastnade en buss på järnvägsrälsen i Gröntuv. Strax efter att passagerare stigit ut, närmade sig ett tåg, som tack vare lokförarens reaktion hann stanna i tid.  På bussen fanns bland annat tre av Gagnefs kommuns skolelever.

– Vi ser mycket allvarligt på det inträffade och det hade kunnat sluta riktigt illa. Jag har varit i kontakt med Dalatrafik, som är ansvarig för busstransporten, och framfört vår oro och påtalat att vi inte accepterar någon som helst säkerhetsrisk, säger skolchef Håkan Elfving.

– Dalatrafik har meddelat att de ska säkerställa att detta inte sker igen. De har även inlett en utredning av de inträffade, och vad den utvisar kommer vi naturligtvis att följa noga, säger skolchef Håkan Elfving.