Mina sidor

På den här sidan hittar du e-tjänster, blanketter och formulär som du behöver i din kontakt med kommunerna. Samtliga blanketter är i PDF-format. Här finns även protokoll från nämnder och bolag.

Formulär

Felanmälan fastigheter och gator

Om du upptäcker allvarliga fel i kommunala fastigheter, på gator eller om gatubelysningen har slocknat kan du hjälpa till genom att anmäla det.

Felanmälan fastigheter

Telefon: 0241-151 70
E-post: felanmalan.fastighet@gagnef.se

Akuta ärenden helger och kvällar
Telefon: 070-669 95 55

Telefontider är: Måndag-Fredag 10:00-12:00

Felanmälan gator

E-tjänst: Felanmälan
Telefon: 0241-151 00

Vid akuta fel på det kommunala VA-nätet eller för beställning av akut slamtömning i Gagnef, utanför telefontid.

Journummer
Dala Vatten och Avfall AB
Telefon: 023-133 08