Tjänster, protokoll, blanketter och formulär

På den här sidan hittar du e-tjänster, blanketter och formulär som du behöver i din kontakt med kommunerna. Samtliga blanketter är i PDF-format. Här finns även protokoll från nämnder och bolag.

Vi samlar blanketter och e-tjänster på Mina sidor vilket är Gagnefs kommuns e-tjänsteplattform för att ge dig möjlighet att uträtta dina ärenden när och var det passar dig, dagtid, kvällar, helger, i din dator eller på din smartphone.

Via Mina sidor kommer du kunna hantera olika ansökningar, ha en dialog med handläggare samt få status för pågående ärenden i kommunen, allt samlat på ett ställe. Syftet är göra det så effektivt som möjligt samt underlätta och ge mer tid över till annat.

Blanketter

Kultur och fritid

Övrigt

Protokoll

Felanmälan fastigheter och gator

Felanmälan fastigheter

På telefon
Telefon: 0241-151 70

Eller e-post
E-post: felanmalan.fastighet@gagnef.se

Akuta ärenden helger och kvällar
Telefon: 070-669 95 55

Telefontider är: Måndag-Fredag 10:00-12:00

Felanmälan gator