Vill ni/du bli avlastningsfamilj?

Då har du möjlighet att berika både ett barns liv och ditt eget.Att vara avlastningsfamilj innebär att man som familj eller ensamstående, med eller utan barn, öppnar sitt hem och tar emot ett barn vanligtvis en eller två helger i månaden.Om möjlighet och behov finns kan uppdraget även omfatta att barnet bor hos dig under t.ex. en sommarvecka.
Som avlastningsfamilj inom LSS blir du en resurs för en annan familj som behöver avlastning och stöd. Insatsen ges till barn 0-18 år med funktionsnedsättning i syfte att avlasta dess familj. Det finns inte krav på några särskilda kvalifikationer för att bli avlastningsfamilj men du bör ha en stabil livssituation samt ha tid, tålamod och intresse av att ta emot ett barn med särskilda behov.


Tycker du att det låter intressant? För mer information ring:
Enhetschef Kajsa Eljas 0241-152 33
Administrativ assistent Sinikka Brynedal 0241-155 80