Visselblåsarfunktion

Den som uppmärksammat eller misstänker oegentligheter inom Gagnefs kommun kan rapportera det genom en så kallad visselblåsarfunktion.

I Gagnefs kommuns visselblåsarfunktion kan du lämna en rapport om misstanke om allvarliga oegentligheter i kommunens verksamheter. Rapporteringssystemet hanteras av en oberoende mottagare som med hjälp av jurister gör en första bedömning.

Vi är måna om att göra rätt och att upprätthålla våra medarbetares, samarbetspartners och allmänhetens förtroende för oss och vår verksamhet. Vi vill därför göra allt vi kan för att upptäcka och hindra eventuella oegentligheter i vår verksamhet så tidigt som möjligt. Visselblåsarfunktionen är viktig ur ett demokratiskt perspektiv och för att stärka förtroendet för Gagnefs kommun.