77 procent av förarna kör över den tillåtna hastigheten  

Instrumentbräda inne i bil

Hela 77 procent av de drygt 4 400 fordon som färdades på Björbovägen där maxhastigheten är 40 km/h, körde för fort. Det visar hastighetsmätningen som genomförts på strategiskt utvalda platser i Gagnefs kommun.  

– Flera invånare i kommunen har kontaktat oss då de upplever att hastigheten i tätbebyggda områden är högre än vad som tillåts. Vi har därför under hösten haft hastighetsmätning under minst fem dagar på flera vägar som våra medborgare har pekat ut. Och de har helt rätt. Merparten av förarna kör alldeles för fort, säger Rosa Flank, brottsamordnare i Gagnef kommun. 

– Mätningarna har genomförts i tätbebyggt område. Jag hoppas att detta ska vara ett uppvaknande för våra medborgare. Vi måste inse allvaret och tillsammans med boende och de som vistas i kommunen få ned hastigheten innan det händer något olyckligt, säger Rosa.

Mätutrustning har placerats på nedanstående vägar och mellan 59–77 procent har kört fortare än tillåten hastighet.  

Andel som kör fortare än tillåten hastighet 

Placering av mätutrustning Andel som kör fortare
än  tillåten hastighet 
Antal fordon  
som passerat 
Björbovägen 77 % 4 392 
Hagvägen, Dala-Floda 73 % 1 068 
Östtjärna, Djurås 69 % 9 375 
Hedvägen, Mockfjärd 66 % 8 069 
Kyrkskolan, Gagnef 64 % 5 301 
Djurmovägen 59 % 4 053 

Är det värt att köra för fort?

Gagnef kommun arbetar sedan tidigare tillsammans med lokalpolisen och Trafikverket för att öka trafiksäkerheten genom bland annat informationskampanjen Zhero som syftar till att öka kunskap, förståelse och engagemang för att förändra beteenden i trafiken och bidra till Nollvisionen – att ingen ska dö eller skadas allvarligt i vägtrafiken.

– Min kommentar till detta är; Tre saker är viktigare än andra i trafiken. Att köra nykter, att använda bilbälte/barnstol och att hålla hastigheten. De tre räddar liv och förebygger personskador. Är det värt att köra för fort? säger Erik Gatu, kommunpolis i Gagnef.

Under våren 2023 och hösten 2023 kommer vi att göra nya mätning för att se om hastigheterna har sänkts, säger Rosa Flank.