Aktuell information för elever i grundskolan

Från och med måndag 25/1 återgår skolan till resor mellan olika skolor.

Elever i åk 6 vid Djurmoskolan och Kyrkskolan återgår till undervisning i hemkunskap och språkval på Djuråsskolan. Detsamma gäller för elever vid Syrholnsskola som har undervisning i hemkunskap och språkval på Mockfjärdsskolan. Slöjdundervisningen för elever vid Djurmoskolan kommer att återupptas på Kyrkskolan. Elever i åk 3 Bäsna skola kommer också få sin undervisning i idrott, slöjd och musik på Djuråsskolan.

Planering har skett så undervisningen och förflyttningarna inom skolans område sker på ett säkert sätt.

Med vänliga hälsningar

Håkan Elfving/ Barn- och utbildningschef