Vaccination pågår

Vaccination mot Covid pågår för fullt. Region Dalarna meddelar att 1177 är navet i kommunikationen och för att motverka desinformation är det viktigt att vi alla håller oss till faktagranskad och säker information. Den hittar du via länken nedan på 1177.

Information om vaccination mot covid-19. 1177 Vårdguiden. Region Dalarna.

1177.se/vaccin-covid-19