Anhörigtimmen på Radio Gagnef

Programmet fokuserar på Anhöriga som vårdar och stödjer en närstående och där vi tar upp olika teman.