Information om skolstart vårterminen 2021

För förskoleklass, fritidshem, grundskola och särskola startar vårterminen 2021 måndagen den 11 januari enligt ordinarie schema. 

Inga resor mellan skolor

Med hänsyn tagen till det allmänna smittläget i länet så har kommunen beslutat att elever inte skall resa mellan olika skolor. Det innebär att elever från Syrholn, Bäsna, Djurmo och Kyrkbyn inte kommer att få undervisning vid Mockfjärdsskolan och Djuråsskolan, utan undervisning kommer att ges på den egna skolan. Detta gäller under en tidsperiod av två veckor, från 11 januari till den 22 januari, och berör språk och praktiska ämnen. Mer information ges av respektive skola.

Distansundervisning inte aktuellt i nuläget

Det är för tillfället inte aktuellt att eleverna i åk 7–9 skall övergå till distansundervisning. Dock följer skolledningen och kommunen utvecklingen i länet vad gällande den pågående smittspridningen. Kontakt sker löpande med regionens smittskyddsläkare, som i dagsläget avrått från att stänga skolan och övergå till distansundervisning. Läget kan dock komma att förändras så vi vill påminna er om att vara extra uppmärksamma på information från skolan under de närmaste veckorna.

Stanna hemma vid sjukdom eller symptom

Vi vill påminna om att elever som är sjuka och har symptom skall stanna hemma. Elever skall även stanna hemma och någon i familjen har Covid 19.

Välkomna tillbaka till skolan efter ett förhoppningsvis avkopplande jullov.

Håkan Elfving/ Barn- och utbildningschef