Byggstart för ny förskola i Dala-Floda

En ny förskola i Dala-Floda har sedan många år varit ett önskemål. Under måndagen den 6 november samlades både politiker, elever från på Syrholns skola, barn från förskolan Sörgården och representanter från skolledning för att ta det första spadtaget.

Förutom elever från på Syrholns skola, barn från förskolan Sörgården fanns Annika Bergman, tillförordnad skolchef, Daniel Enlöf, rektor, Eva-Lotta Törnblom Nises (S), ordförande socialnämnden, Jan Wiklund (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, Else-Britt Johannsson, biträdande tillförordnad skolchef, Johanna Ädel, förskolechef samt Fredrik Jarl (C), kommunstyrelsens ordförande på plats. 

– Jag är mycket glad att vi äntligen kan ta första spadtaget. Vi är många som har varit frustrerade över att det här har dragit ut på tiden, säger Fredrik Jarl (C), kommunstyrelsens ordförande.

Gagnefs kommunfullmäktige beslutade redan 2018 om att en ny förskola skulle byggas i anslutning till Syrholns skola i Dala-Floda, och att det även skulle byggas ett tillagningskök för både skolan och förskolan i samband med detta. Därefter har olika alternativ för om- och tillbyggnaden utretts och prövats.

– Det känns bra att vi äntligen har kommit till en byggstart. Behovet av ny och fräscha lokaler har funnits länge. Samtidigt som vi bygger förskolan blir det även en hel del gjort i skolans miljö, som till exempel ett nytt kök, säger Jan Wiklund (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Byggnationen beräknas vara klart för inflyttning årsskiftet 2024/2025.