Årets medmänniska 2015

Årets medmänniska 2015 – Vem vill du nominera?

Utmärkelsen Årets medmänniska delas ut årligen till en person som är bosatt i Gagnefs kommun och som hjälper eller har hjälpt och stöttat andra människor utöver det vanliga och som genom detta sprider glädje och bidrar till framtidstro.

Utmärkelsen och prissumman 10 000 kronor kan fördelas till högst tre personer och delas ut av kommunfullmäktige.

Skicka in ditt förslag och en motivering senast den 15 januari 2016 till;

Gagnefs kommun, ”Årets medmänniska”, 785 80 Gagnef eller mejla till registrator@gagnef.se