Bäsna skola flyttas tillfälligt till Myrheden

Byggnad med flera personer framför

Under måndagen den 4 mars öppnades Bäsna skolas tillfälliga placering i Myrheden i Djurås.

Skolverksamhet finns i tre tillfälliga modulklassrum på Knussbäcksvägen 4 i Djurås. Fritidsverksamhet och måltider serveras i inhyrda lokaler i Dalarnas fritidsförenings anslutande lokal.

För mer information: Framtidens skola i Gagnefs kommun.