Beredskapsvecka – Vad kan jag som privatperson göra vid en samhällskris?

En person står i en affär och talar i telefonen

Under vecka 39 (25 september – 1 oktober) sker den årliga beredskapsveckan (tidigare krisberedskapsveckan) som är en del av arbetet med att stärka Sveriges krisberedskap och totalförsvar. Årets tema är öva. 

Försämrat säkerhetspolitiskt läge, ett ansträngt energiläge, stigande matpriser liksom allt tydligare konsekvenser av klimatförändringarna i människors vardag gör att många fler hushåll behöver stärka sin motståndskraft och egenberedskap inför kriser och krig. 

Utbildning och övning är ofta avgörande faktorer för hur väl vi hanterar en kris. 

– Om våra medborgare är förberedda för en kris och har hemberedskap, så kan vi i första hand hjälpa de som behöver det mest. Det är därför viktigt att se över sin hemberedskap och öva, säger Pär Mårtensson, säkerhets- och beredskapssamordnare i Gagnefs kommun

– Under beredskapsveckan kommer Gagnefs kommun att förutom informera på kommunens webbsida (gagnef.se) och Facebook att ha Öppet hus under tisdagskvällen tillsammans med Frivilliga resursgruppen (FRG och IOGT) i Björbo. På lördagen kommer vi att öppna Trygghetspunkten i Mockfjärds skola tillsammans med FRG. En av dagarna under veckan, kommer även skolan att servera mat lagat från kommunens beredskapsförråd, avslutar Pär. 

Klarar du krisen? 

I MSB:s webbaserade övningsverktyget ”Sju dagar” kan du utmana dig själv, att utan förberedelser klara dig under sju dagar utan el. 

Beredskapsveckan är en del av arbetet med att stärka Sveriges krisberedskap och totalförsvar. Tillsammans med kommuner, civilsamhälle, branschorganisationer, myndigheter och näringsliv anordnar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) en informationsinsats för att öka vår motståndskraft inför kriser och krig. 

Mer information

Beredskap och säkerhet

Beredskapsveckan: Öppet hus med Frivilliga resursgruppen (FRG)

Beredskapsvecka – Vad kan jag som privatperson göra vid en samhällskris?