Bra läge för sommarens bemanning inom hela socialförvaltningen

Två händer som håller i varandra

Inför sommaren 2023 ser läget bra ut för bemanningen i kommunens verksamheter. I dag har kommunen endast fem vikarietjänster att tillsätta, av det ursprungliga behovet på 93 inom hela socialförvaltningen.

För att trygga brukarnas omsorg i sommar och säkerställa de ordinarie medarbetarnas semester har kommunens bemanningscentrum tillsammans med vård och omsorg samt LSS genomfört en rad olika rekryteringsinsatser. 

Redan i februari började kommunen med sin rekryteringsprocess. 

– Vi har kontaktat de som arbetade som vikarier förra året och annonserat men även medverkat på mässor som vuxenskolan i Mockfjärd och Rättvik/Leksand arrangerade. I våras hade vi även ett eget event i Lindbergshallen, då vi samlade alla enhetschefer, personal i verksamheten och personal från bemanningscentrum. Under en eftermiddag fanns de på plats för att informera om vår verksamhet och ta emot intresseanmälningar för vikarietjänst under sommaren, säger Anna Eklund, verksamhetschef vård och omsorg samt chef för bemanningscentrum

– Känns väldigt skönt att vi lyckats rekrytera så många vikarier med tanke på hur rekryteringsläget och bristen på arbetskraft sett ut inför sommaren och i de flesta kommunerna, säger Anna Eklund.

Utökad introduktionsutbildning för vikarier

Nytt för i år är att kommunen erbjuder en utökad introduktionsutbildning för vikarier inom vård och omsorg. En introduktionsutbildning har även tidigare erbjudits men utbildningen utökas nu med det dubbla och innebär att introduktionen kommer att omfatta minst fem heldagar.

– Introduktionsutbildningen syftar till att introducera arbetsplatsen för våra nya vikarier och informera om arbetsplatsen, arbetsuppgifter och de rutiner som gäller. Genom att satsa på att utöka introduktionen ges möjlighet till en ökad känsla av trygghet, självsäkerhet och förståelse hos den nya medarbetaren. Det leder också till en trygghet, ökad kvalitet och säkerhet för våra brukare, säger Ulrika Gärdsback, socialchef i Gagnefs kommun.