Kommunchef lämnar sitt uppdrag 

Man inomhus

Tommy Sandberg lämnar efter sju år uppdraget som kommunchef för Gagnefs kommun. Bakgrunden är olika syn kring ledning och styrning av kommunen och parterna har därför enats om att gå skilda vägar. Tommy Sandberg gör sin sista arbetsdag den 27 juni i samband med att kommunstyrelsen sammanträder.

– Tommy Sandberg har varit väldigt värdefull och har på flera sätt bidragit positivt till kommunens utveckling. Vi har under min tid som kommunstyrelsens ordförande haft ett nära och mycket bra samarbete. Tommy är lojal och väldigt mån om att den politiska viljan ska styra kommunen, säger Fredrik Jarl, kommunstyrelsens ordförande.  

– Det som Gagnefs kommun nu står inför kräver dock ett förändrat ledarskap. Jag och Tommy har haft flera samtal om hur kommunen behöver ledas. Vi har konstaterat att vi har olika syn kring ledning och styrning av kommunen och har därför enats om att gå skilda vägar. Det är det bästa för båda parter, fortsätter Fredrik Jarl  

Kommunchef Tommy Sandberg delar bilden som kommunstyrelsens ordförande ger.

– Jag och den politiska ledningen står för långt ifrån varandra, vi har inte samma syn på hur kommunens ska ledas. Jag har därför tillsammans med kommunstyrelsens ordförande kommit fram till att det är rätt beslut att jag lämnar mitt uppdrag.

– Det har varit sju spännande år och jag är glad att ha haft möjligheten att vara med och utveckla Gagnefs kommun. Men det är nu dags för nya krafter att ta över ledarskapet, avslutar Tommy Sandberg.  

Gagnefs kommun och Tommy Sandberg har träffat en överenskommelse som innebär att Tommy gör sin sista arbetsdag den 27 juni. Kommunstyrelsen kommer samma dag att utse Katharina Mansfeld, som i dag är biträdande kommunchef, till tillförordnad kommunchef.