Torka orsakar foderbrist för djur – foderskörd på mark i träda möjliggörs

Tre kor utomhus

Den rådande torkan har orsakat och kommer fortsätta skapa långvarig foderbrist för djur. För att ta hänsyn till torkan har Länsstyrelsen i Dalarnas län idag, 13 juni, fattat ett beslut för hela länet som bland annat möjliggör foderskörd på mark som ligger i träda, det vill säga mark som egentligen vilar från produktion meddelar Länsstyrelsen Dalarna i ett pressmeddelande.

Pressmeddelande Länsstyrelsen Dalarna 2023-06-13

På grund av den långvariga torkan behöver många lantbrukare skörda sina trädor och skyddszoner i förtid för att undvika brist på foder. Möjligheten att skörda i förtid har stor betydelse för lantbrukarnas ekonomi, djurens välbefinnande och vår livsmedelsförsörjning.

Foderbrist på kort och lång sikt

Den frodiga tillväxten som brukar vara på försommaren har på många ställen uteblivit i våra naturliga betesmarker. Betesdjur brukar i vanliga fall släppas ut i början av maj och kunna försörja sig på betesmarken fram till oktober-november, men många av länets bönder tvingas redan nu börja utfodra sina djur med foder som egentligen var tänkt att sparas till vintern. Detta generar akut foderbrist i nuet för betande djur men även foderbrist i vinter. Detta kan i slutändan leda till att djur behöver slaktas i förtid.

Betesförmedling

Markägare, privatpersoner, bolag och kommuner med åkermarksarealer som inte skördas kan upplåta dessa till djurhållare för skörd och bete.

Länsstyrelsen har en betesmarksförmedlingstjänst, där mark- och djurägare kan göra intresseanmälningar för att hitta bete till djur eller djur till marker som behöver betas.

Mer information på Länsstyrelsen Dalarnas webbplats:

Torka orsakar foderbrist för djur – nu möjliggör Länsstyrelsen tidigare skörd

Betesförmedling | Länsstyrelsen Dalarna (lansstyrelsen.se)