Detaljplan för Lindan 20:9 m.fl. (Boende Himmelslätta)

Lämna synpunkter till och med den 5 juli 2019.

Planhandlingar

  1. Plankarta Himmelslätta granskning (pdf)
  2. Planbeskrivning granskning (pdf)
  3. Behövsbedömning Himmelslätta (pdf)
Translate »