Rivningsarbeten vid gamla kommunförrådet

Under juli och augusti månad kommer det att pågå rivnings- och entreprenadarbeten vid gamla kommunförrådet, Fagervägen 5, i Djurås. Det kan under perioder innebära visst störande buller och ökad tung trafik i området. Vi ber om att överseende med detta. För mer information kontakta Tekniska avdelningen.

Tekniska avdelningen