”Du spelar roll – du är inte ensam!”

En yngre person och tårar som rinner ned för kind.

I Sverige har 430 000 barn (vart femte barn) någon gång under uppväxten minst en förälder med alkoholproblem, enligt en rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN).

Under vecka 7 sker den årliga uppmärksamhetsveckan ”Du spelar roll – du är inte ensam!” för att lyfta och sätta fokus på barn som lever i familjer med missbruk, våld eller psykisk ohälsa.

– Genom uppmärksamhetsveckan vill vi nå ut till barn, unga och vuxna i utsatta familjer, men också andra i deras omgivning om var de kan vända sig för att få hjälp, säger Tove Zadik, barnmorska och samordnare, Familjens hus i Gagnefs kommun.

Uppmärksamma lyssna och se till att de får hjälp och stöd

Barn till föräldrar med till exempel alkoholproblem har ökad risk för att utveckla psykisk ohälsa, att inte klara av skolan och att på sikt utveckla egna problem med alkohol och andra droger. När föräldrar inte förmår att handla för sina barns bästa behöver andra vuxna kliva fram och ta ansvar. Uppmärksamma barnens situation, lyssna till dem och se till att de får hjälp och stöd.

– Det är viktigt att upplysa om att de inte är ensamma och att det finns fler i samma situation. Och framför allt att det inte är deras fel och ansvar, säger Annelie Hällström, familjebehandlare i Gagnefs kommun och fortsätter.

– Rätt hjälp och stöd skapar bättre förutsättningar till att må bra och får ett bra liv även om man har det jobbigt i sin familj. Men tyvärr är det långt ifrån självklart för alla barn. Vi vuxna måste bli bättre på att uppmärksamma och förstå barnens situation och agera.

Under uppmärksamhetsveckan kommer skolan att lyfta budskapet ”Du spelar roll – du är inte ensam” och informera barn och unga om var de kan vända sig för att få hjälp till sig själv eller till någon i sin omgivning. För verksamma som möter barn, unga eller föräldrar och politiker erbjuds den 15 februari en digital föresläsningsdag, ”Barn i utsatta miljöer”, som arrangeras av Länsstyrelsen i Dalarnas län tillsammans med Folkuniversitetet.

Uppmärksamhetsveckan genomförs årligen både nationellt och internationellt.

Mer information om var du kan vända dig eller någon i din omgivning behöver hjälp: Stökigt, bråkigt och jobbigt hemma?