Folder "Om krisen eller kriget kommer" omgiven av olika matprodukter

Beredskapsvecka

Datum: 23 September ⎯ 29 September

Pris: Kostnadsfritt

Under vecka 39 varje år sker beredskapsveckan för är att stärka motståndskraften hos invånarna vid eventuellt krig eller kris. Tema för årets beredskapsveckan är Sätt i gång! En uppmaning till att stärka sin egenberedskap innan en kris eller ett krig hotar.

I Gagnefs kommun kommer vi att erbjuda en rad olika aktiviteter och informera via vår Facebooksida.

Mer information kommer senare…

Beredskapsveckan sker i samarbete med bland annat frivilligorganisationer och föreningar under ledning av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).