Män och kvinnor som samtalar

Gagnsingar emellan – Dala-Floda

Plats: Församlingshemmet, Dala-Floda

Datum: 25 Oktober

Tid: 18:00 ⎯ 20:00

Tjänstemän och förtroendevalda politiker genomför träffar i kommunen för att, vi tillsammans, ska fortsätta förbättra vår kommun. Träffarna kommer att ske i alla åtta tätorter.

Nu har turen kommit till Dala-Floda. Träffen sker i samarbete med Dala-Floda intresseförening och med fokusområdena:

  • Bostadsförsörjning
  • Ställplatser för husbilar
  • Återvinningscentralen och återvinningsstationen bakom ICA. Dala Vatten och Avfall finns på plats.

Träffen avslutas med mingel och lättare förtäring.

Möjlighet finns att inför träffen lämna in frågor du tycker bör tas upp via vår webbsida gagnef.se eller genom e-post till rosa.flank@gagnef.se.

Välkomna alla Dalaflodabor!

Tillsammans kan kommunen och medborgare, verka för att vår kommun fortsätter att vara en trygg och attraktiv kommun att leva, bo och verka i.