Män och kvinnor som samtalar

Gagnsingar emellan – Gagnef

Plats: Kyrksskolans matsal, Gagnef

Datum: 22 November

Tid: 18:00 ⎯ 20:00

Tjänstemän och förtroendevalda politiker genomför träffar i kommunen för att, vi tillsammans, ska fortsätta förbättra vår kommun. Träffarna kommer att ske i alla åtta tätorter.

Nu har turen kommit till Gagnef. Träffen sker i samarbete med Gagnefs intresseförening och med fokusområdena:

  • Presentation av museiutredningen Ottilia Adelborg
  • Området Solsheden – nuläge och framtid
  • Trafik – höga hastigheter

Träffen avslutas med mingel och lättare förtäring.

Möjlighet finns att inför träffen lämna in frågor du tycker bör tas upp via vår webbsida gagnef.se eller genom e-post till rosa.flank@gagnef.se.

Välkomna alla Gagnefsbor!

Tillsammans kan kommunen och medborgare, verka för att vår kommun fortsätter att vara en trygg och attraktiv kommun att leva, bo och verka i.