Män och kvinnor som samtalar

Gagnsingar emellan – Sifferbo

Plats: Sifferbo bystuga

Datum: 21 September

Tid: 18:00 ⎯ 20:00

Tjänstemän och förtroendevalda politiker genomför träffar i kommunen för att, vi tillsammans, ska fortsätta förbättra vår kommun. Träffarna kommer att ske i alla åtta tätorter.

Nu har turen kommit till Sifferbo. Träffen sker i samarbete med Sifferbo By Ideella Förening och med fokusområdena:

  • Lekplatsen i Sifferbo, hur ser planen ut för upprustning? 
  • Bystugan – en tillgång för hela kommunen?
    Sifferbo By Ideella Förening presenterar verksamheten. Dialog med Kultur- och fritidsförvaltningens tjänstepersoner och politiker.
  • Multiarenan en tillgång för många  – en utmaning för intresseföreningen att driva den.

Träffen avslutas med mingel och lättare förtäring.

Möjlighet finns att inför träffen lämna in frågor du tycker bör tas upp via vår webbsida gagnef.se eller genom e-post till rosa.flank@gagnef.se.

Välkomna alla Sifferbobor!

Tillsammans kan kommunen och medborgare, verka för att vår kommun fortsätter att vara en trygg och attraktiv kommun att leva, bo och verka i.