Felaktig nyhet om LEX-Maria anmälan

I media har det de senaste dagarna förekommit en nyhet om en LEX-Maria anmälan kring händelse som ska ha lett till dödsfall i Gagnefs kommun. Nyheten är felaktig – Gagnefs kommun har inte gjort någon anmälan och IVO har heller inte begärt något svar från kommunen som är brukligt när allvarliga ärenden kommer till myndigheten.

Uppdaterat stycke måndag 15/11

Kommunens egen utredning kring den felaktiga LEX-Maria anmälan är nu klar och visar att vi inte brustit i hantering av medicinering som anmälaren påstår. Det finns alltså ingen grund för de anklagelser som framförs i anmälan.

Bakgrund

Det är endast huvudmannen, i det här fallet kommunen, som kan göra en LEX-Maria anmälan. När kommunen gör en sådan anmälan registreras den alltid först i vårt diariesystem, därefter skickas den till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). När anmälan är mottagen av IVO får kommunen en kvittens där hänvisning till diarienumret återfinns.

I det här fallet har någon person använt sig av webbformulär på IVO:s webbplats och skickat in en anmälan. IVO har brustit i hantering och inte uppmärksammat att anmälan inte kom från Gagnefs kommun, utan registrerat anmälan varpå den blivit allmän handling och därpå sänt i media.

Gagnefs kommun kommer att betrakta den felaktiga anmälan som ett klagomål och kommer att utreda det enligt gängse rutiner. Kommunen har också påtalat IVO:s misstag för såväl media som IVO och undersöker nu om ytterligare åtgärder är aktuellt, både gällande den felaktiga anmälan och IVO:s hantering.