Stort intresse för samråden

Det samråd som pågår just nu kring översiktsplan 2040 röner stort intresse bland kommuninvånarna. På de tre tätortsträffar som hittills genomförts, i Björbo, Djurås och Bäsna har sammanlagt drygt 100 personer deltagit på plats. Dessutom har ett tjugotal personer följt och chattat via den digitala kanalen. Tillsammans bidrar vi till att förbättra utvecklingsmöjligheterna för kommunen.

Ta chansen du också på de träffar som återstår!