Företagsrådet arbetar vidare

Det andra företagsrådsmötet tog sin utgångspunkt i de områden som tagits fram i byadialogerna. De projekt som diskuterades på mötet, och där konkreta aktiviteter pågår var bland annat kommunikation som rådet anser är ett stort och prioriterat område. Kommunikationsfrågan spänner över i stort sett alla de områden som byadialogerna ansett prioriterade och utkast till en kommunikationsplan har tagits fram.

Gagnefs kommuns upphandlingar samordnas via gemensamma organisationen Upphandlingscenter (UHC) i Ludvika. På Upphandlingscenters webbplats finns en förteckning över aktuella pågående upphandlingar. Där kan du som företagare både se om något kan vara aktuellt för dig och anmäla intresse så att du blir notifierad när något händer. Gagnefs kommun genomför under året tillsammans med UHC företagsbesök för att ha en tidig dialog med företagen om kommande upphandlingar.

Samarbetet mellan skola-näringsliv har startat och ett första möte med bland annat Svenskt Näringsliv, skolan och företagsrepresentanter kommer att hållas under vecka 9. På mötet diskuteras planer som syftar till att ge mervärde både till elever/studenter men också till företagen.

Företagsrådet analyserade även de fem fokusområdena och beslutade att till nästa möte prioritera tre områden att jobba vidare med i företagsrådet. Till dessa prioriterade områden ska därefter ett antal konkreta effektmål tas fram och beslutas.