Gagnefs kommun i topp gällande trygghet!

Denna rapport är den trettonde i ordningen där Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) publicerar indikatorer inom området trygghet och säkerhet. I rapporten presenteras den allmänna utvecklingen samt värden för indikatorerna på kommunnivå.

Det är glädjande att det strategiska och målmedvetna arbetet med att öka tryggheten i Gagnefs kommun ger resultat, säger Fredrik Jarl, kommunstyrelsens ordförande i Gagnefs kommun.

Många faktorer bidrar till bidrar till den fina placeringen. Några jag vill lyfta fram är arbetet med grannsamverkan, trygghetsvandringar, hanteringen av olagligt ”dumpade” bilar och de förebyggande ronderingar som FRG haft i uppdrag att genomföra de senaste åren, säger Fredrik Jarl.

Det är tillsammans som vi skapar det samhälle som vi vill bo och leva i. Därför behöver vi gemensamt fortsätta att bidra till att göra Gagnefs kommun trygg och säker, avslutar Fredrik Jarl. Rapporten kan du läsa i dokumentet Trygghet och säkerhet 2020 (pdf)