Premiär för företagsrådet!

Nu är vi igång! Första träffen med företagsrådet hade vi i veckan som gick. Företagsrådet är ett direkt resultat av de byadialoger som genomfördes av kommunen och företagen under 2020. Rådet ska vara ett forum för dialog mellan Gagnefs kommun och kommunens företagare, i frågor som rör utveckling av företagsklimat, näringslivs- och samhällsutveckling. Arbetet är nu igång och nästa träff är 25 februari.