Gagnefs kommun pilot i e-tjänst för skolskjuts

Den 8 mars öppnar e-tjänsten skolskjuts för vårdnadshavare i sex kommuner, efterföljande två veckor är det dags för resterande vårdnadshavare med skolskjutsberättigade barn i Dalarna att ansöka om skolskjuts via e-tjänsten.

Pilotprojektet där Gagnef och Borlänge deltog föll ut väl vid förra ansökningsomgången, och banande väg för att alla kommuner nu erbjuder tjänsten inom det större, övergripande projektet: gemensam e-tjänsteplattform i Dalarna.

Läs hela nyheten på mynewsdesk.com för Säters kommun.