Libra assistans ny utförare

Gagnefs kommun har sedan 2013 valt att lägga ut utförandet av den personliga assistansen på entreprenad. Efter ny upphandling har kommunen från 1 februari 2021 bytt leverantör till Libra Assistans AB. Det innebär att om du som blir beviljad eller sedan tidigare är beviljad personlig assistans och har valt eller väljer kommunen som utförare får din assistans utförd av Libra assistans AB. För att välja kommunen som utförare kontaktar du kommunens LSS-handläggare.

Vill du veta mer om dom kan du läs mer på Libra Assistans webbplats

På sidan om insatser enligt LSS i Gagnefs kommun får du mer information.