Förskolan anmäler varsel 

Barnvolymerna i Gagnefs kommun minskar och den kommunala förskoleverksamheten behöver anpassa organisationen inför 2025. Kommunen har idag 4 juni, anmält varsel till Arbetsförmedlingen för cirka 12 tillsvidaretjänster.

– De minskade barnkullarna innebär att behoven av personal i förskolan minskar. Samtidigt behöver verksamheten skapa utrymme för flexibilitet och ökad kompetens. Det medför att kommunen behöver anpassa antalet medarbetare i förskoleverksamheten utifrån barnantal och med rätt kompetens, säger Johanna Ädel, förskolechef och tillförordnad grundskolechef.  

Ett arbete har pågått med att se över och anpassa kommunens förskoleverksamhet och förhandling om organisationsförändring med representanter från arbetstagarorganisationerna enligt MBL är genomförd. De förändringar som är beslutade innebär att kommunen idag, den 4 juni 2024, lämnat in anmälan till arbetsförmedlingen om varsel omfattande cirka 12 tjänster för yrkeskategorin barnomsorgsbiträden inom Gagnefs förskolor.  

– Det här är såklart inget läge vi vill hamna i och det olyckligt att det blir såhär. Vi har arbetat intensivt med att hitta andra lösningar men tyvärr är det inte tillräckligt för att undvika varsel. Utifrån den kartläggning som genomförts och efter att pågående vikariat avslutats samt räknat med de planerade pensionsavgångarna, är det en övertalighet för cirka 12 årsarbetare, säger Johanna Ädel, förskolechef och tillförordnad grundskolechef.  

En omplaceringsutredning pågår och nästa steg är se vilka som kan erbjudas en annan tjänst inom kommunen och vilka tjänster som varslas om uppsägning.