Gagnefs kommun ökar inom samtliga områden i årlig mätning av företagsklimat

I Svenskt Näringslivs årliga undersökning av det lokala företagsklimatet ökar Gagnefs kommun inom samtliga 16 områden mot föregående år.

Enkätsvaren från landets företagare har nu sammanställts och presenterats. För Gagnefs kommuns del innebär det förbättringar inom såväl det sammanfattande omdömet som i samtliga delfrågor.

– Det är mycket roligt att ett målmedvetet arbete ger resultat. Att vi som kommun tar steg framåt i samtliga områden är i det närmaste unikt och självklart otroligt roligt, säger Fredrik Jarl, kommunstyrelsens ordförande. 

– Företagsklimatet utvecklar vi tillsammans med kommunens företagare. Det här är en tydlig indikation på att vi är på rätt väg, men det är viktigt att vi inte tappar fart utan fortsätter framåt gemensamt, fortsätter Fredrik Jarl.

Enkätsvaren som nu redovisats indikerar att Gagnefs kommun kommer att förbättra sin position i den ranking av det kommunala företagsklimatet som kommer att presenteras i höst.

Störst förbättring har skett inom ”Skolans kontakter med lokala näringslivet med 2,9 mot tidigare år 2,5, en ökning med +0,4. Tätt efter kommer Tjänstemännens attityder, Upphandling och Kommunens service och bemötande och en ökning med +0,3 på vardera.

– Det här är ett fint resultat som är både glädjande och stimulerande, säger Andreas Nordkvist, näringslivsutvecklare i Gagnefs kommun. Det är viktigt att eleverna får kontakt med näringslivet i ett tidigt skede. De får då möjlighet att se hur det fungerar i arbetslivet och möjlighet att göra ett medvetet val inför till exempel fortsatta studier. Här ska samtliga inom skolan, såväl pedagoger, utvecklare, rektorer, lärare, skolchef med flera känna att de har del i framgången.  

– Att dessutom våra attityder och vårt bemötande som tjänstepersoner går framåt känns väldigt bra. Det är ju trots allt något vi själva i vår vardag som individer enklast kan påverka. Att fortsätta vara lyhörda och serviceinriktade är viktigt för alla företag som kommer i kontakt med kommunen, fortsätter Andreas Nordkvist. 

– Upphandlingar är ett område som förbättras, men som samtidigt har ytterligare potential. Genom dialog med företagen inför en upphandling har vi kunnat skapa en större förståelse och även förbättra kvaliteten på våra upphandlingar. Det här ska vi arbeta vidare med. Det är viktigt att vi gör bra och goda affärer för både näringslivet och skattebetalarnas pengar, säger Fredrik Jarl

Nedan presenteras resultat mot tidigare år

EnkätfrågaFöretagensbetyg 2024Jämförtmed 2023
Sammanfattande omdöme3,4+ 0,1
Påverkan av brottslighet/otrygghet4,5+0,2
Allmänhetens attityder4,0+0,1
Konkurrens från kommunens verksamheter*4,0+0,2
Mobilnät och bredband4,0+0,2
Tjänstemännens attityder3,5+0,3
Företagens engagemang för företagsklimatet3,4+0,2
Kommunpolitikers attityder3,4+0,2
Kommunens service och bemötande3,3+0,3
Information till företagen3,1+0,2
Dialogen med kommunens beslutsfattare3,0+0,2
Skolans kontakter med lokala näringslivet2,9+0,4
Vägnät, tåg-och flygförbindelser2,8+0,1
Upphandling2,8+0,3
Tillgång till relevant kompetens2,7+0,2

Sedan 2001 sammanställer Svenskt Näringsliv en årlig ranking av det lokala företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Drygt 34 000 företagare har svarat på enkäten 2024. I Gagnefs kommun har 81 företag svarat på enkäten.

För mer information om undersökningen och resultat se: Svenskt näringsliv lokalt företagsklimat https://www.foretagsklimat.se/gagnef