Ny lekpark invigd i Djurås

Tre personer som håller i ett tygstycke under en skylt med texten Kompislekparken

Under tisdagen den 11 juni 2024 invigdes den nya lekparken i Djurås. Invigningen bjöd på glädje och samhörighet när alla barn som deltog fick njuta av korv med bröd och fika. Den nya lekparken är ett viktigt tillskott för orten och markerar starten på Gagnefs kommuns omfattande satsning på lekplatser.

– Nu är den nya lekparken i Djurås invigd och förskolebarnen har fått bestämma att den ska heta Kompislekparken. Ett fint namn på en fin lekpark. Redan innan den officiella invigningen har den varit välbesökt av barn i olika åldrar, och jag hoppas att den ska vara till stor nytta och glädje framöver, säger Fredrik Jarl, kommunstyrelsens ordförande.

– Genom denna satsning vill vi skapa trygga och inspirerande lekmiljöer för alla barn vilket kan tjäna flera syften. Förutom att uppmuntra barn att röra på sig, vilket är viktigt för deras fysiska hälsa och utveckling så är det även en viktig mötesplats för både vuxna och barn. En plats där grannar och vänner kan träffas regelbundet och barnen får träffa andra barn, säger Fredrik Sundqvist, kommunchef i Gagnefs kommun. 

Förutom lekplatsen i Djurås planerar kommunen att anlägga sex till nya lekplatser och samtidigt rusta upp och komplettera sju befintliga. Dessa 14 lekplatser kommer att fördelas över Björbo, Bäsna, Dala-Floda, Djurmo/Siffermo, Djurås, Gagnef och Mockfjärd. Byggnationer och upprustningar kommer att ske successivt fram till år 2027.

– Vi strävar efter att lekplatserna ska vara utformade för att tilltala både små och stora barn i alla åldrar samt vuxna. Förutom lekutrustning är viktiga inslag sittplatser som möjliggör god uppsikt över barnen, säger gatuingenjör Henric Larsson i Gagnefs kommun. 

Lekparken invigdes av förutom förskolebarnen, Fredrik Jarl (C), Eva-Lotta Nises (S) och Jan Wiklund (M).