Fortsatt höga flöden men kulmen verkar vara nådd

Forsande vatten i en älv

Det är fortsatt höga flöden i Västerdalälven men kulmen verkar nu vara nådd.

– Kulmen verkar vara nådd och om vädret håller i sig kommer vi att se fortsatt sjunkande nivåer. Men det kommer att vara fortsatt höga flöden i Västerdalälven, säger kommunens säkerhets- och beredskapssamordnare Pär Mårtensson och fortsätter.

– Som högst har nivån i Björbo varit 203,46 meter över havet. Det innebär att vi har cirka en meter till godo på den norra sidan. Nivån idag klockan 08:00 var 203,40 meter. I Mockfjärd har flödet varit uppe i 623 m3/s men är nu nere på 592 m3/s.

Siljanmagasinet är nu fullt och när nivåerna/flödena sjunker i Västerdalälven kommer avtappning att påbörjas till Österdalälven.

Flottbron i Gagnefs kyrkby kommer vara avstängd ytterligare cirka en vecka meddelar Trafikverket.

Mer information: Översvämning