Fredrik Jarl: Vi måste skydda äldre och sjuka

Det nya Corona-viruset Covid-19 har på mycket kort tid skakat om vårt samhälle. Tillsammans måste vi nu hjälpas åt för att motverka smittspridningen och skydda de mest sårbara.

De som är viktigast att skydda är personer över 70 år och de med nedsatt immunförsvar. Jag förstår att många som fyllt 70 år har svårt att se sig själva tillhöra den så kallade riskgruppen. För din egen skull och hälsa vill jag ändå uppmana dig att följa Folk­hälsomyndighetens råd om att i möjligaste mån begränsa sociala kontakter. Trots att det begränsar din vardag och gör att du inte kan umgås och leva så som du brukar.

Gagnefs kommun samverkar med övriga Dalakommuner och tillsammans med regionen och länsstyrelsen gör vi vad vi kan för att begränsa smittspridningen av viruset. Vi följer råd och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och andra expertmyndigheter för att vidta rätt åtgärder.

För att skydda de som bor på kommunens vård- och omsorgs­boenden har vi infört restriktioner. Besök ska undvikas för att inte riskera att föra in viruset där. Det här är viktigt.

Gagnefs kommun har också, i enlighet med regeringens rekom­mendation, stängt vuxenutbild­ning i skolans lokaler och flyttat den till distansstudier. Ytterligare åtgärder kommer att vidtas, och vi informerar då om hur, var och varför.

Vill du ha mer information så finns dagsaktuella rekommenda­tioner på Folkhälsomyndighetens webbplats. Om du har svårt att få tag på denna information – hör av dig till oss på kommunen så skriver vi ut den åt dig.

Tack för att du är med och bidrar till en säker vardag i kommunen!

Fredrik Jarl, Kommunalråd

Gagnefs kommun