Ansök om skolskjuts före 16 april!

Ansökan för kommande läsår ska göras 1–15 april för att vara säker på att beslut om skolskjuts är klart till läsårets start i augusti. Elever i särskolan är undantagna från detta.

Ansökan sker i första hand via vår e-tjänst. För att ansöka via vår e-tjänst behöver du ha en giltig e-legitimation (BankID), om du saknar e-legitimation kan du erhålla en sådan via din bank. I dagsläget hänvisas familjehemsplacerade elever och personer med tillfälligt personnummer till ansökan på blankett. 

Du hittar mer information om skolskjuts på vår webbplats – Skolskjuts