God jul och gott nytt år önskar kommunstyrelsens ordförande Fredrik Jarl

Man bredvid julgran

Vi närmar oss med raska steg slutet av 2022. Det har varit ett väldigt händelserikt år, på många sätt och vis. Det har gått i såväl dur som i moll.

När vi gick in i det här året så var nog det få som förväntade sig att det skulle bryta ut ett fullskaligt krig i vår omedelbara närhet. Ett krig som har kommit att orsaka enormt mycket lidande för det ukrainska folket, men som också påverkar hela världen. De högre priserna på drivmedel och el som kriget har medfört har resulterat i en inflation som vi inte har upplevt på väldigt länge.

För många innebär det stora ansträngningar för den egna ekonomin, inte minst den närmaste tiden eftersom elpriserna ser ut att bli väldigt höga den här vintern. Även för kommunen kommer 2023 att bli betydligt mer ansträngt ekonomiskt än 2022.

Betydligt positivare är resultatet av årets medborgarundersökning. Där svarar nästan alla, 96,5 procent, att Gagnefs kommun är en mycket eller ganska bra kommun att leva och bo i. Dessutom rekommenderar 75,5 procent andra att flytta hit och 86 procent anser att kommunen sköter sin verksamhet bra.

Det här är naturligtvis ett mycket glädjande resultat och det gör det ännu viktigare att vi kan möta upp efterfrågan som finns att flytta hit för att bosätta sig eller för att etablera sitt företag. Det här är inte minst viktigt för att vi ska kunna fortsätta en positiv utveckling av kommunen.

Därför är det bra att kommunfullmäktige i juni efter en omfattande dialog med kommuninvånarna beslutade om en ny kommunövergripande översiktsplan. Nu går vi in i nästa fas med fördjupningar kring våra åtta större tätorter.

Vi kommer under 2023 även att fortsätta de nyligen påbörjade dialogturnén Gagnsingar emellan, där vi tillsammans diskuterar hur vår kommun kan göras ännu bättre.

Men först rundar vi av det här året och därför önskar jag en god jul och ett gott nytt år.

Fredrik Jarl
Kommunstyrelsens ordförande