Granskning av kretsloppsplan – Kommunal avfallsplan om förebyggande och hantering av avfall 

Tre händer håller i en glaskula som innehåller ett träd

Hur kan vi minska konsumtion? Hur ska återvinning och återbruk hanteras? Nu har du som medborgare i Gagnefs kommun möjlighet att tycka till om kommunens förslag till kretsloppsplan. Granskningstiden pågår 15 augusti -30 september 2023.  

Vi lever över våra tillgångar i Sverige och medelsvensken förbrukar i en nivå som gör att vi skulle behöva 4,5 jordklot för att resurserna ska räcka. Nu har vi bara ett jordklot och det är tydligt att vi måste ställa om vårt sätt att leva om vi ska ha något att lämna över till våra barn och barnbarn. 

För att minska avfallsmängder måste vi arbeta med att förebygga att avfall uppstår.

Gagnefs kommun är sedan 2006 med i det regionala samarbetet för avfallsplanering och under 2022 – 2023 har kommunerna i Dalarna reviderat sina avfallsplaner, som nu benämns kretsloppsplaner. Kretsloppsplanen berör det mesta inom kommunen, både dess invånare och kommunens alla verksamheter.

Vad är en kretsloppsplan?

Kretsloppsplanen innehåller en rad åtgärder, både regionala och lokala, som bidrar till att ställa om mot ett hållbart samhälle.

 • Utveckla mer hållbar konsumtion i kommuner och hos hushåll 
 • Bidra till normskifte för att minska klimatpåverkan  
 • Se avfall som en resurs – höja takten till ökat resursutnyttjande och ett mer cirkulärt samhälle 
 • Minska förbränning och öka materialåtervinning  
 • Säkerställa och förbättra bra närmiljöer 

Hur berör den mig?

Kretsloppsplanen kommer att styra hur konsumtionen ska minska, hur återvinning och återbruk ska hanteras. Allt detta kommer att påverka dig. Under perioden 15 augusti -30 september 2023 har du möjlighet att ta del av kretsloppsplanen och lämna synpunkter.

Kretsloppsplan – kommunal avfallsplan om förebyggande och hantering av avfall i Gagnefs kommun

Har du inte möjlighet att lämna synpunkter digitalt (via e-tjänst) kan du lämna synpunkter via e-post till  registrator@gagnef.se  eller via brev till Gagnefs kommun, 785 80 Gagnef.

Många har deltagit i arbetet

Enligt miljöbalken, kap 15, så måste alla kommuner i Sverige ha en renhållningsordning som består av en avfallsplan och föreskrifter. Det vi kallar Kretsloppsplan.

Kretsloppsplanen är även en del i Energiintelligent Dalarna som samordnar det regionala arbetet. Dala Vatten och Avfall AB samordnar arbetet för sina fyra ägarkommuner, där Gagnef är en av kommunerna (övriga kommuner är Vansbro, Leksand och Rättvik).

På regional nivå har tolv temagrupper fokuserat på vad som ska prioriteras under åren fram till 2030. Temagruppernas arbete har skapat underlaget till de kretsloppsplaner som ska beslutas i dalakommunerna under 2023. Arbetet har omfattat drygt 150 personer från kommuner, region och länsstyrelse samt aktörer som arbetar med förebyggande och hantering av avfall. 

Temagrupperna har haft fokus på: 

 • Förpackningar 
 • Hushållens konsumtion 
 • Hållbar textilanvändning 
 • Hållbara återvinningscentraler 
 • Klimateffektiv insamling och behandling av matavfall 
 • Miljömässig upphandling 
 • Minska användning av plast och dess klimatpåverkan 
 • Minska matsvinn 
 • Minska nedskräpning 
 • Nedlagda deponier 
 • Byggavfall och masshantering 
 • Hållbara avloppsresurser