Nya regnområden ökar flödet

Vatten med träd efter kanten

Under de närmaste dagarna (23 -25 augusti) förväntas det komma mer regn i form av skurar som rör sig över länet norr och öster om Siljan. Lokalt kan det komma upp till 50 millimeter.

Ett regnområde förväntas även under helgen (26-27 augusti) norr och öster om Siljan med beräknad nederbörd på cirka 15-30 millimeter. Lokalt kan det uppgå till 50 millimeter.

Det innebär att ett något ökat flöde i Västerdalälven med cirka 400-500 kubikmeter per sekund i Mockfjärd och bibehållet högt flöde i Österdalälven med cirka 450 kubikmeter per sekund. I Dalälven söder om Djurås blir höga flöden med 850-950 kubikmeter per sekund.

För små och medelstora vattendrag kan det bli mycket höga flöden och lokala översvämningar.

Försiktighet

Vid branta älvbrinkar och när vattnet sjunker undan och trycket från vattnet i älven mot älvbrinken försvinner kan viss skredrisk förekomma. Det kan även förekomma att föremål har lossnat från strandkanten och flyter i vattnet som fortfarande är hög hastighet.

Tidigare nyhet: Kraftigt regn och höga flöden