Hög brandfara råder

Kvistar och gräs brinner

Det finns hög risk för skogs- och gräsbränder. Räddningstjänsten avråder därför kraftigt från att elda utomhus.

För aktuell brandrisknivå och mer information: Brandrisk och eldningsförbud