Höga betyg i årets medborgarundersökning – Nära 100 procent trivs i Gagnefs kommun

Familj går på en väg

I årets medborgarundersökning får Gagnefs kommun höga betyg inom de flesta områdena. Hela 96,5 procent tycker att kommunen är en mycket, eller ganska bra plats att leva och bo på och 75,5 procent kan rekommendera andra att flytta till kommunen. 86 procent tycker att kommunen sköter sina verksamheter bra.

Det visar 2022 års medborgarundersökningen som genomfördes av Statistiska centralbyrån (SCB) under hösten. Undersökningen ger bland annat svar på frågor om skola och omsorg, boende och boendemiljö, trygghet i samhället, jämlikhet och integration, samhällsservice, klimat- och miljöarbete samt hur underhåll av den offentliga miljön i kommunen fungerar.

– Undersökning är ett är ett viktigt verktyg för kommunens fortsatta arbete och för att säkra så att vårt utvecklingsarbete är förankrat utifrån våra medborgares behov, säger Katharina Mansfeld, avdelningschef, ledningsenheten på Gagnefs kommun.

En bra plats att leva och bo på

Hela 96,5 procent tycker att Gagnefs kommun är en mycket, eller ganska bra plats att leva och bo på vilket är fyra procent högre än riket i stort. 75,5 procent kan rekommendera andra att flytta till kommunen vilket kan jämföras med 62,6 procent i snitt i Sverige. 86 procent tycker att kommunen sköter verksamheterna mycket, eller ganska bra. Här är det förskolan och grundskolan som sticker ut med 86,2 procent respektive 81,8 procent. Men även äldreomsorgen får högt betyg på 78,9 i jämförelse med 54,3 procent i snitt i Sverige.

Tryggheten består

Gagnefs kommun är sedan tidigare utsedd som en av landets tryggaste kommuner. Detta kan även utläsas i årets medborgarundersökning. Nära alla av de tillfrågade medborgarna (99 procent) känner sig mycket trygg eller ganska trygg utomhus i området där man bor när det är ljust ute” medan 95,4 procent känner sig trygg utomhus i området när det är mörkt ute.

– Det är mycket glädjande att Gagnefs kommuninvånare känner sig trygga. Vi har under flera år arbetat strategiskt och målmedvetet tillsammans med våra medborgare för att öka och behålla tryggheten i Gagnefs kommun, säger Fredrik Jarl, kommunstyrelsens ordförande.

– Det är självklart också glädjande att så många är nöjda med att bo och leva i Gagnefs kommun och dessutom rekommenderar andra att flytta hit. Därför är det viktigt att möter upp den efterfrågan som finns att flytta hit för att bosätta sig eller för att etablera sitt företag. Inte minst för att vi ska kunna fortsätta en positiv utveckling av kommunen, säger Fredrik Jarl.

Mindre nöjdhet för kollektivtrafiken och utbud för unga att träffas

Den del som medborgarna i Gagnefs kommun inte ser som fungerande är att använda kollektivtrafiken för resor både till exempelvis arbete, skola (79,3 procent) och till fritidsaktiviteter (90,2 procent).

En annan del är utbudet av ställen för unga att träffas på. Här anser hela 91,1 procent mycket dåligt eller ganska dåligt.

– Det är bra och viktigt med signaler om var det finns förbättringspotential. Att kollektivtrafiken inte är tillfredställande är uppenbart och det här resultatet tar vi med oss i den fortsatta dialogen med Region Dalarna, säger Fredrik Jarl.

– Det är också fullt begripligt att våra unga inte är nöjda utbudet av exempelvis kaféer och andra nöjesställen, i synnerhet om man jämför med det utbud som finns i Borlänge och Falun. I dialog med kommunens ungdomar och tillsammans med kommersiella aktörer hoppas jag att vi ska kunna förbättra utbudet framöver, säger Fredrik Jarl.

Medborgarundersökningen är en attitydundersökning som genomförs av Statistiska centralbyrån (SCB). I år har 138 av landets 290 kommuner deltagit i undersökningen. I Gagnefs kommun besvarade 417 personer (42 procent) av 1000 slumpmässigt utvalda i åldrarna 18 och äldre.

Resultat från medborgarundersökningen finns i Statistiska centralbyråns statistikdatabas.