Hur väl syns ditt husnummer?

Det finns ingen lag eller bestämmelse som styr att husägare ska märka upp sitt hus med husnummer. Det är en vädjan från Räddningstjänsten att varje husägare tänker på väl synliga husnummer som en del av sitt säkerhetsarbete, siffrorna bör vara åtminstone 25cm höga, vara vända mot vägen och ha en kontrasterande färg till huset