Nya råd och restriktioner från 8 december

Folkhälsomyndigheten inför nya råd och rekommendationer för att begränsa spridningen av covid-19 i samhället och för att minska risken för att hälso- och sjukvården blir för hårt belastad. Från och med den 8 december 2021 rekommenderas alla att hålla avstånd i offentliga miljöer.

För att minska risken för smittspridning av sjukdomen covid-19 gäller nu:

  • alla och envar att hålla avstånd till andra människor i offentliga miljöer, särskilt inomhus.
  • Om möjligt undvika trängsel i kollektivtrafik genom att välja att resa andra tider än i rusningstrafik eller använda andra färdsätt, som till exempel att gå, cykla eller åka bil.
  • Använda munskydd i kollektivtrafiken om det inte går att undvika trängsel.

Läs mer här på Folkhälsomyndighetens webbplats.