Internationellt samarbete och kunskapsutbyte ska inspirera förskolebarn till att bli aktiva för en mer hållbar framtid 

11 personer inomhus

Under vecka 15 besöktes förskolorna i Björbo, Dala-Floda och Junibacken i Mockfjärd av pedagoger från Estland och Litauen genom Nordplus-projektet ”Little steps to sustainability”, där syftet är att integrera hållbarhetsfrågor i förskoleverksamheten. Genom internationellt samarbete och kunskapsutbyte ska projektet arbeta för att inspirera barnen till att bli aktiva deltagare i arbetet för en mer hållbar framtid.

Vid besöket ägnades särskild uppmärksamhet åt temat återvinning och hållbarhet kring mat. Genom seminarier, workshops och studiebesök fick besökarna från Estland och Litauen möjlighet att utforska hur dessa frågor integreras i förskoleverksamheten i Gagnef. Besöket av två forskare från Högskolan Dalarna och besöken på Whålsteds och Naturrum i Siljansnäs gav värdefull inblick i lokala initiativ och forskning kring hållbar utveckling.

De besökande pedagogerna deltog även i verksamheten för att ta del av hur hållbarhetsfrågor integreras i den pedagogiska vardagen. Deras intryck var tydliga

– Det som framfördes från våra samarbetspartners var att förskolepersonalen i Gagnef visade enastående engagemang och kompetens i sitt arbete med att ge barnen meningsfulla och roliga upplevelser, säger Daniel Enlöf, rektor, förskolorna i Björbo, Dala-Floda och Junibacken i Mockfjärd.

Projektet ”Little steps to sustainability” är en del av Nordplus-programmet, som främjar samarbete och utbyte mellan de nordiska och baltiska länderna samt Åland, Färöarna och Grönland. Genom Nordplus ges förskolor och skolor möjlighet att söka bidrag för olika typer av utbyten och samarbeten, vilket öppnar dörrar för lärande och utveckling över gränserna.

– Veckan av internationellt samarbete och kunskapsutbyte har varit en inspirerande och lärorik upplevelse för alla involverade. Genom Nordplus-projektet visar förskolorna i Gagnef vägen mot en mer hållbar framtid, där barnen ges verktygen och motivationen att aktivt delta i arbetet för en bättre värld. Med öppna sinnen och en vilja att lära av varandra kan vi tillsammans göra stora framsteg mot en mer hållbar och inkluderande samhälle, säger Göran Anlind, verksamhetsutvecklare i Gagnefs kommun.