Förberedelserna inför EU-valet är i full gång 

Fyra personer står framför en bord och en man som tar emot papper

Söndagen den 9 juni är valdag för att rösta på vilka kandidater som ska ta plats i Europaparlamentet under de kommande fem åren. Det krävs ett flertal aktörer för att genomföra ett val.  

En av dessa är kommunens valnämnd som ansvarar för planering, samordning och genomförande av valet till Europaparlamentet som genomförs i Gagnefs kommun.  

– Vi är sedan en tid i gång med att förbereda för att genomföra EU-valet här i Gagnefs kommun. Gagnefs kommun har sju valdistrikt och för varje valdistrikt ska det utses minst fyra röstmottagare, säger Erika Persson en av kommunens tjänstemän som arbetar med valet.  

Det innebär att det är minst 28 röstmottagare plus ett antal reserver som ska genomföra en obligatorisk utbildning. Dessutom ska rutiner, processer, transporter, IT-system och lokaler ses över för att säkerställa att valet kan genomföras tryggt och säkert.   

Förtidsröstning 22 maj – 9 juni 

–  I dagarna håller vi på att förbereder de lokaler som vi ska använda för de som väljer att förtidsrösta i stället på valdagen. Förtidsröstning som pågår från, den 22 maj och till den 9 juni, kommer att genomföras i IOGT-NTO lokalen i Björbo och i Himmilsgården i Djurås. För att kunna erbjuda många att förtidsrösta så kommer röstlokalerna att vara öppna lite olika dagar och tider, säger Birgitta Floresjö, ordförande i valnämnden. 

– För de som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själv kan ta dig till ett röstmottagningsställe så finns möjligheten att rösta med bud. Finns ingen som kan budrösta finns möjlighet att få hjälp av röstmottagare som kommer hem till bostaden, så kallad ambulerande röstmottagning, säger Erika Persson.  

Vallokal under valdagen 9 juni framgår av röstkortet 

Under valdagen den 9 juni sker röstningen i någon av kommunens vallokaler. På röstkorten står det vilken av vallokal av följande som är aktuell; IOGT-NTO lokalen i Björbo, Bäsna Bygdegård, Församlingshemmet i Dala-Floda, Djurmoskolans matsal, Himmilsgården i Djurås, Församlingshemmet i Gagnefs kyrkby eller Mockfjärdsskolans matsal.  

Preliminär rösträkning – öppet  

Det är även kommunen som ansvarar för att den första preliminära rösträkningen på valkvällen den 9 juni och onsdagen den 12 juni samt eventuellt torsdagen den 13 juni.  

– De Gagnefsbor som är intresserade att se hur den preliminära rösträkningen går till, är välkommen till respektive vallokal den 9 juni klockan 21.00 eller onsdagen den 12 juni klockan 09.00 till Gagnefsrummet i kommunhuset, säger Birgitta Floresjö, ordförande i valnämnden.

Efter att den preliminära rösträkningen är genomförd är det Länsstyrelsen som tar emot rösterna och utför sluträkningen. Vid den slutgiltiga rösträkningen kontrollräknas alla röster. Det innebär att rösterna räknas på nytt, kontrolleras och att ogiltiga röster sorteras ut. 

– Nu hoppas vi att alla nyttjar sin rösträtt och förtidsröstar eller kommer till vallokalen på själva valdagen, avslutar Birgitta Floresjö, ordförande i valnämnden.  

Ledamöter i Gagnefs kommuns valnämnd: Ordförande Birgitta Floresjö (C), vice ordförande Christina Walles (S) och ledamöterna Mathias Bengtsson (KD), Johan Elfsberg (C), Daniel Lindmark (L), Peter Rask (S) och Petra Wiklund (M).  

Mer information om valet och om att rösta i Gagnefs kommun: Val till Europaparlamentet – Gagnefs Kommun