Nu är det dags att söka skolskjuts till läsåret 2023/2024

Ansökan för kommande läsår ska göras under perioden vecka 10-12 för att vara säker på att beslut om skolskjuts är klart till läsårets start i augusti.

Alla elever som har rätt till skolskjuts i grundskolan med undantag för elever i särskolan, ska ansöka en gång per läsår.

För ansökan och mer information: Skolskjuts – Gagnefs Kommun