Hur kan man stärka personer över 65 år som hjälper sin partner som inte klarar av vardagen i hemmet på egen hand?

Gagnefs kommun bjuder in till ”Anhörig i nöd och lust”. Lyssna till forskare, yrkesverksamma, anhöriga och få kunskap som underlättar din vardag .

Datum: Torsdagen den 30 mars 2023
Tid: Klockan 13.00 – 17.00
Plats: Församlingshemmet i Gagnefs kyrkby

Anmälan: Senast 20 mars 2023 till

  • Elisabeth Johansson, anhörigkonsulent på telefon 0241-251 30 eller
  • Liisa Haglund, demensköterska på telefon 0241-151 66.

Vi bjuder på kaffe, smörgås, kaka och frukt.

Innehåll:

  • Den livsviktiga beröringen – Kerstin Uvnäs-Moberg, läkare och professor med inriktning på oxytocinets helande effekter
  • Låt det opratade bli sagt – Ann-Marie Stenhammar, projektledare och utredare
  • Våld i äldres nära relationer – Anette Marklund, utbildare på Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet

Medverkar gör också anhöriga, projektledare Lisa Schjelde, Helena Holmberg och moderator Susanne Rolfner-Suvanto.

”Anhörig i nöd och lust” arrangeras av Bräcke Diakoni och sänds på storbilds TV.